ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije - faza III

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

"ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije - faza III"

UP.02.1.1.16.0012


Ukupna vrijednost projekta

987.050,00 HRK

Cilj projekta

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 20 teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u
lokalnoj zajednici te ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva uz povećanje socijalne uključenosti i razine
kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

Razdoblje provedbe projekta

8 mjeseci

Od 10.08.2022. - 10.04.2023.

Za više informacija o EU fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr


Poziv:  "ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA III", koji se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA


Kontakt za više informacija o projektu:

Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak, www.caritassisak.hr, email: csb@caritassisak.hr

Tel. 044 530 222

Novosti

Partneri na projektu

Centar za socijalnu skrb Sisak       Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Sisak

            Projekt je financiran u 100% iznosu.       Iznos bespovratnih sredstava: Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

Više o fazi III

"ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije - faza III"

Više o fazi II

"ZAŽELI -Program zapošljavanja žena Caritasa Sisačke biskupije"

Projekt financiran u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije

Izradite web-stranice besplatno!