ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije - faza III

O projektu

Poziv: "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III", Broj poziva: UP.02.1.1.16


Korisnik: Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak


Projekt "ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije - faza III" UP.02.1.1.16.0012 provodi Caritas Sisačke biskupije na području grada Siska i grada Petrinje u trajanju
od 8 mjeseci.

Cilj projekta:

Osnažiti rosnažiti i unaprijediti radni potencijal 20 teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva uz povećanje socijalne uključenosti i razine
kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

Unutar projekta predviđeni su elementi: Element 1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, Element V.: Promidžba i vidljivost. Navedene aktivnosti projekta izravno su povezane s ciljem projekta (osnaživanjem i unaprjeđivanjem radnog potencijala teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja).Rezultati projekta:

  • Zaposleno 20 žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica
ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, te ujedno
potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika

  • Održana početna konferencija. Održana završna konferencija. Nabavljeni promotivni materijali
    projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 987.050,00 HRK

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava:

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)


Razdoblje provedbe projekta: od 10.08.2022. do 10.04.2023.

Voditelj projekta: Biljana Bunjan

Za više informacija - kontakt osoba: Biljana Bunjan, 044 530 222Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Za više informacija o EU fondovima posjetite 

www.strukturnifondovi.hr


Tijekom 8 mjeseci provedbe projekta zaposliti će se 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska koje će povećati kvalitetu života i socijalno uključiti minimalno 120 krajnjih korisnika.

Najznačajnije aktivnosti u prvim mjesecima projekta predviđena su za provođenje javnog poziva za zapošljavanje pripadnica ciljane
skupine te odabir i zapošljavanje žena na period od 6 mjeseci, kao i mobilizacija krajnjih korisnika na terenu, te održavanje uvodne konferencije a u zadnjim mjesecima će se održati završna konferencija. Partneri na projektu su CZS Sisak i HZZ područni ured Sisak kao obavezni partneri.

Iako se Sisak nalazi u VI. skupini po indeksu razvijenosti (IR:102,913), riječ je o gradu s visokom stopom nezaposlenosti, velikim brojem žena s niskom razinom obrazovanja te sa značajnim brojem starijih ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Prema podacima HZZ-a (HZZ, statistika online) u Sisačko-moslavačkoj županiji od ukupnog broja nezaposlenih u 2021.g. (7.845) bilo je 4.372 žena od čega su 932 bile žene starije od 50 godina, te žene bez škole i nezavršenom osnovnom školom (473), sa završenom osnovnom školom (1.147) i završenom samo srednjom školom (2.387). U Sisku je od ukupnog broja nezaposlenih u 2021.g. (2.275) bilo 1.254 žena od čega su 512 bile žene starije od 50 godina, od kojih su 169 žena bez škole i nezavršenom osnovnom školom, 269 sa završenom osnovnom školom i 680 žena sa završenom samo srednjom školom.U Gradu Petrinji od ukupno 908 nezaposlenih u 2021.g. bilo 529 žena, od kojih njih 198 su žene starije od 50 godina i njih 188 su sa srednjom i nižom razinom obrazovanja.RH je prema podacima Eurostata za 2011.peta najstarija europska zemlja,a stanje nije
ništa bolje ni u SMŽ koja je prema Popisu iz 2011. peta najstarija županija u RH s prosječnom starošću od 43 godine (RH: 41,7).

Provedbom ovog projekta izravno se doprinosi rješavanju potreba teže zapošljivih žena te žena sa nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz
njihovo zapošljavanje u lokalnoj zajednici a ujedno se doprinosi prevenciji prerane institucionalizacije, kao i povećanju socijalne uključenosti i
kvaliteti života starijih i/ili nemoćnih osoba.
Kontakt za više informacija o projektu:

Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak

www.caritassisak.hr

email: csb@caritassisak.hr

Tel. 044 530 222

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti