Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije 


O projektu

Poziv:  Zaželi – prevencija institucionalizacije

 Broj poziva: SF.3.4.11.01.


Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Program "Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027."

Naziv prioriteta: Socijalno uključivanje

Naziv specifičnog cilja: Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi


Korisnik: Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak


Projekt "Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije" SF.3.4.11.01.0223 provodi Caritas Sisačke biskupije na području gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice te općine Majur u trajanju
od 36 mjeseci.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Aktivnosti projekta:

Kontinuirano kroz projekt će se pružati usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja obavezno uključuje:

    Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za:

 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

    Praćenje i kontrola izvršenih usluga

    Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

    Komunikacija i vidljivost

    Upravljanje projektom i administracija


Rezultati:

Pruženo 990 mjesečnih usluga potpore i podrške od strane 30 pružatelja usluga za najmanje 180 pripadnika ciljne skupine s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kroz projekt.


Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 EUR

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava:

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)Projekt će se provoditi 36 mjeseci dok će se usluga potpore i podrške pružati kroz 33 mjeseca.


Podržane ciljne skupine koje će biti uključene u projekt i kojima će se omogućiti pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu su:   

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom
Razdoblje provedbe projekta: od 27.12.2023. do 27.12.2026.


Osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Voditelj projekta: Danijela Švrga


Za više informacija - kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS

Za više informacija o EU fondovima posjetite 


www.eufondovi.gov.hr

www.strukturnifondovi.hr

Rezultati
Rezultati

Tijekom 36 mjeseci provedbe projekta povećati će se socijalna uključenost i prevencija institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Aktivnosti
Aktivnosti

Kontinuirano kroz projekt će se pružati usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja obavezno uključuje:

 • Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga
 • Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt za više informacija o projektu:

Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak

www.caritassisak.hr

email: csb@caritassisak.hr

Tel. 044 530 222

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti