ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA CARITASA SISAČKE BISKUPIJE

O projektu

Cilj projekta:

Osnažiti radni potencijal 20 teže zapošljivih žena na području grada Siska te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života 120 krajnjih korisnika.


Rezultati projekta:

  • Zaposleno 20 pripadnica ciljane skupine te pružena usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema najmanje 6 krajnjih korisnika u jednom mjesecu uz isporuke paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjem korisniku po pripadnici ciljane skupine.

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

  • Obrazovano/osposobljeno 20 pripadnica ciljane skupine uključene u projekt.

Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja uvelike će se utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

  • Održana početna konferencija. Održana završna konferencija. Održan okrugli stol. Nabavljeno 200 komada promotivnih materijala projekta (projektni plakati, letci te banner).

Ukupna vrijednost projekta: 1.857.319,59 HRK

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava:

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)


Razdoblje provedbe projekta: od 18.06.2020. do 17.12.2021.

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Asistent voditelju projekta: Rajko Leško

Za više informacija - kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222


Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Za više informacija o EU fondovima posjetite 

www.strukturnifondovi.hr


Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta zaposliti će se 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska koje će povećati kvalitetu života i socijalno uključiti minimalno 120 krajnjih korisnika.

Najznačajnije aktivnosti u prva četiri mjeseca predviđena su za mobilizaciju, odabir i evidentiranje žena i krajnjih korisnika na terenu, provedbu nabave opreme te održavanje uvodne konferencije nakon čega slijedi zapošljavanje žena na period od 12 mjeseci. Osposobljavanje žena biti će u zadnja dva mjeseca provedbe projekta te u zadnjem mjesecu završna konferencija.

Iako se Sisak nalazi u VI. skupini po indeksu razvijenosti (IR:102,913), riječ je o gradu s visokom stopom nezaposlenosti, velikim brojem žena s niskom razinom obrazovanja te sa značajnim brojem starijih ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.Provedbom ovog projekta uz izravno doprinošenje rješavanju potreba ciljane skupine, povećava se i kvaliteta života krajnjih korisnika koji su većinom starije životne dobi, često samci i u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti